Utförsäljning

På denna plats kommer du hitta utrustning som vi säljer av som används i verksamheten på ett eller annat sätt. Utrustningen är fullt funktionsduglig, ren och hel. För att vi inte skall sammla på oss utrustning som inte används så erbjuder vi istället detta för intresserade kunder som kan få större nytta av det!